ÚVOD

Centrum paranormálních jevů (CPJ) je zájmový spolek pro studium a aplikace vědy o éteru ( o paranormálních jevech) a pokud možno kvalifikované řešení různých pozemských a kosmických záhad. Přichází s vydáváním těchto webových stránek „PARANORMÁLNÍ JEVY“,které jsou forum presentace nových originálních poznatků na odborné úrovni. Budeme seznamovat čtenáře s fakty nalezenými především členy našeho Centra, ale i nečlenů. Naše náhledy budou postmodernistické, to znamená že akceptujeme různé pohledy na okolní svět, různé řečové hry poznání. Naší snahou bude šířit v lidském povědomí náhledy jiné než má akademická věda, současné vládnoucí politické a ekonomické elity a konservativní hlediska filosofie a náboženství. Lidské současné vědomosti a myšlení se realizují v souboru individuálních a kolektivních jednání lidských bytostí. Přichází doba vstupu člověka do kosmu. Roste enormně rychle komplexnost života lidí na zemském povrchu v období počínající globalizace.Problémy lidí viděno s kosmu jsou malicherné, jak poznamenal americký kosmonaut Armstrong dívaje se na Zemi z povrchu Měsíce. Při vstupu do kosmu budeme muset přestavět všechna naše lidská chování máme-li obstát duševně a tělesně. Centrum paranormálních jevů se skládá z profesionálních a amatérských badatelů, kteří se často sdružují do výzkumných týmů. Při svém výzkumu se zabývají studium akčních zón původu pozemského (ódické zóny) a mimozemského (astrální zóny).Při svém bádání používají běžné proutkařské náčiní, magnetů, morfologickckých rezonátorů, přístrojů navržených a vyrobených v centru.
Tým Centra provádějící výzkum éterických paprsků přicházející z kosmu.
.:: © Centrum paranormálních jevů 2019 ::.